START      MÖNSTER      ÅTERFÖRSÄLJARE      TEXTILHISTORIA      VANLIGA FRÅGOR      KUNDTJÄNST      MODERNA KLÄDER      OM FÖRLAGET      IN ENGLISH

 

 

Visby

 

 

 

Länsmuseet Gotland

 

Strandgatan 14, 621 56 Visby

Tel: 0498 - 29 27 00

 

Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.

I museet Bildstenshallen, Fenomenalen Science Center, barnverkstaden Krumelurum, museibutik och Fornsalens Café & Restaurang.

Till Gotlands Museum hör också Gotlands Konstmuseum, Kapitelhusgården, Kajsartornet,  Kattlunds, Petes i Hablingbo och Norrbys i Väte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information & Design - Enevägen 36C, S-454 30 Brastad, Sverige  -  E-post: forlaget@sophiasatelje.se